Образотворче мистецтво — історія стилів

Історія образотворчого мистецтва — види стилів, історичні жанри малярства.

Цей розділ сайту видавництва призначений для огляду історичних явищ (еллінізм і готика, класицизм і модерн). Також для узагальнених публікацій про стилістичні, жанрові й видові особливості різноманітних сторін художньої творчості. Інформація тематично відібрана і розсортована посторінково. Статті розташовуються за абеткою, список починається на два екрани нижче.

 

Мистецтво, образотворчі види

Купити книги

 

Образотворче мистецтво

Вид, що оперує образами на площині й у просторі.

Образотворче мистецтво. Відтворює об'єм, речовий вигляд предмету, предметну просторовість і колір, світло-повітряне середовище — тобто властивості реального світу. Дійсність передається у наочних, зримих накресленнях. Може відображуватися розвиток подій у часі. Образ створюється людиною-творцем за допомогою своєї фантазії (уяви).

Види образотворчого мистецтва. До них належать обидва площинні різновиди — малярство (живопис), графіка та один об'ємний — скульптура. Окрім трьох названих, є ще четвертий різновид — фотомистецтво. Його теж вважають належним до даної групи, але наразі розглядаються лишень творіння художників — малярів, рисувальників й скульпторів.

 

Стилі образотворчого мистецтва, жанри

У малярських техніках й пластичному втіленні
спостерігається певна специфіка.

Стилів образотворчого мистецтва.

У музиці, театрі, кіно (себто в широкому художньому розумінні) ці поняття мають дещо відмінне трактування, аніж в образотворчості. Той же пейзаж чи портрет неможливо втілити засобами музики, адже він створюється пензлем чи різцем. Таким чином, тут розглядатимуться специфічні ознаки стилістики і жанрів.

Стилі в образотворчому мистецтві. Нині це явище визначають як певну єдність змісту, поєднану зі стійкою спільністю системи, методів та прийомів виразності. Таке осмислення не було сталим, і виникло в результаті довготривалого еволюційного процесу. Кожна нова епоха постійно коригувала і вносила зміни у поняття стилю.

Жанри образотворчого мистецтва. Особливості форми і змісту в своїй сукупності. Розрізняють: портрет (автопортрет, костюмований, парадний), пейзаж (картини природи, міські краєвиди). Крім цього, натюрморт (композиційні постановки з побутових речей), релігійний (лики богів), батальний (поля битв), мініатюра (невеликі за розміром твори). Спеціалізації отримали відповідні назви: пейзажист, мариніст (малювальник марин — морських полотен), портретист. Існують десятки жанрових найменувань. Найбільш уживаними з-поміж них є пейзажний, натюрмортний і портретний жанри.

 

Образотворче мистецтво (історія)

Творче буття завше набуває часових ознак,
які дозволяють його ідентифікувати.

Історія образотворчого мистецтва.

Доба незмінно накладає відбиток на художника, і індивідуальність творця несе на собі патину епохи. Саме ця патина виконує об'єднавчу функцію стосовно творчого доробку різних людей. Вона дозволяє ідентифікацію творів, віднесення їх до певного періоду.

Образотворче мистецтво (історія). Шумер і Еллада, Візантія і готика, доба бароко й рококо, імпресіонізм і модерн — етапи нашого поступу. Сучасний дизайн і комп'ютерна графіка, 3D анімація не могли б існувати без своїх попередників — так само, як Олександр Архипенко, Соня Делоне і Казимир Малевич не змогли б відбутися без Мікеланджело, Альбрехта Дюрера і Фідія. У ХХІ ст. сучасникам необхідно знати попередників — щоб мати змогу рухатися далі.

 

Купити книги

Зацікавилися образотворчістю?
Придбайте тематичні книжки.

Купити.

 

Дата: 27.05.2014

Картина Тараса Шевченка "Катерина", малюнок

Картинно.

Серед багатої малярської і графічної спадщини Кобзаря виокремлюється картина, створена за мотивом поеми. Її появі передувала підготовча робота з начерками тушшю, олівцем.

Картина "Катерина"

Малюнки Тараса Шевченка (пейзажі, до віршів)

Малюнок.

Виконані олівцем і акварелями, тушшю й пером, твори ілюструють вірші. Серед графіки — портрети, побутові й історичні композиції, пейзажі та зарисовки будівель (Кирилівка, батьківська хата).

Малюнки Тараса Шевченка

Мистецтво Давнього Єгипту — архітектура, образотворче

Єгипетське.

Давньоєгипетські храми й стінописи виражають ідею вічності. Художники і архітектори сторіччями дотримувалися суворих канонів. Три тисячоліття зберігалася єдність єгипетського стилю.

Мистецтво Єгипту

Мистецтво Давньої Греції — архітектура, скульптура

Грецьке.

Еллінські досягнення заклали фундамент європейського розвитку. Міста отримали регулярне планування, вдосконалилася ордерна система. Скульптура домінувала в грецькому образотворчому сегменті.

Мистецтво Греції

Ілюстрації до творів Шевченка — малюнки, картини

Ілюстрування.

Графічна і малярська Шевченкіана — ілюстрації до творів Кобзаря, вміщені у книгах видавництва (образотворчі видання). Купити картини художників, малюнки.

Ілюстрації до творів Шевченка