1) Види мистецтва, стилі, художні жанри

Мова — "види художнього мистецтва", жанри картин, стилі архітектури.

5 зшитків становлять комплект.
Конспекти витримали чотири перевидання
упродовж 2006–2009 рр.

Ханко Віталій. Лекції з історії мистецтва. — К., 2006–2009. — Зшиток 1.

Коротко окреслено жанри, види, стилі мистецтва. Оглянуто Єгипет, Грецію і еллінізм, Рим і Візантію, романський період й готику. Конспективно висвітлено Азію (Аравія, Туреччина, Персія й Далекий Схід) і Давню Америку (тольтеки, майя, ацтеки).

Для студентської молоді, викладачів.
Навчальне видання.

 

Ціна комплекту (5 зшитків) — 200 грн.
Щоб купити, телефонуйте: (050) 803-64-90; (068) 876-58-62.

 

Загальна класифікація

Стилістика, жанровість

Мистецтво Єгипту, наступники

Книга

 

Види мистецтва

Конспективна інформація з історії образотворчості —
Ви можете
купити лекційний курс.

"Види художнього мистецтва".

Образотворче пізнання дійсності за принципами краси виникло і розвивалося як особлива форма естетичної діяльності.

Види мистецтва. Ідея втілюється у певній формі. Якщо наука оперує абстрактними поняттями, де узагальнено формулюються пізнані закони природи і людського суспільства, то наразі інформація передається через специфічний засіб — образ.

Загалом до мистецьких явищ належать:

 • архітектура (містобудування, зведення будівель і споруд);
 • види образотворчого мистецтва (графіка, скульптура, малярство або живопис);
 • декоративне (монументально-декоративне, ужиткове або прикладне).

Вони поділяються на підвиди. Скажімо, різновидом графіки є плакат, мова котрого послуговується своїми образотворчими засобами (див. сторінку, присвячену фото плакатів СССР). Докладніше про кожне явище можна читати в узагальнюючому описі.

У викладачів, студентів і фахівців-архітекторів, природно, головний інтерес викликають стилі архітектури. Малярів, графіків й скульпторів, а також їхніх шанувальників найбільше цікавлять картини й статуї, ілюстрації до творів і малюнки олівцем чи аквареллю, тобто образотворче буття.

 

"Види художнього мистецтва"

Докладніший розділ є у загальній публікації.

Пояснимо тут коротко. Це термін-покруч, суржик; правильно говорити "образотворче". Покруч запроваджений не надто обізнаними з мистецтвознавчою термінологією російськомовними викладачами вишів (схоже, культурологами, хоча можуть бути й інші варіанти). Відтоді він безборонно гуляє просторами Інтернету, поширюючи своє слововживання серед споживачів. Прикметник "художній" є синонімом прикметника "мистецький", тобто перед нами тавтологія — "масло масляне".

Отже, про види художнього мистецтва (насправді образотворчого) див. попередній пункт.

 

Мова, види мистецтва

Саме такий запит, котрий об'єднує обидва елементи, за даними сервісу Яндекс Вордстат, має своїх прихильників в Інтернеті. Докладніше про першу частину запиту "мова, види мистецтва" див. огляд підручника. У ньому є спеціальний розділ, присвячений художній мові. Також докладно розглядаються засоби зодчих, образотворча (кожен з її головних компонентів) і декоративна діяльність, тобто всі складові другої частини запиту.

 

Стилі мистецтва

Художня виразність знайшла свій вияв у
стилістичних ознаках.

Мистецтво стилів.

Це явище визначають як стійку спільність системи, засобів і прийомів художньої виразності при певній єдності змісту. При цьому воно є виявом світогляду, методу і майстерності, відображуючись у створених аркушах і статуях, об'єктах архітектури і картинах.

Стилі мистецтва. В часи античності під цим терміном розуміли особливості манери певної особи, індивідуального почерку. Поняття індивідуальної стилістики збереглося і сьогодні. Проте з XVIII ст. термін набув узагальнюючого значення, і стосується значних явищ, що виходять за межі набутку конкретної особи. Тепер це ознаки епохи загалом, а не творчості окремих авторів статуй і картин. Наприклад, "звірина" стилістика в скіфській культурі окреслилася як окреме явище. Те саме і з художньою культурою Київської Русі. Натомість індивідуальні набутки належать вже до значних стилістичних явищ. Це стосується і творінь грецьких зодчих, й статуй Родена, і малюнків й картин Шевченка.

 

Стилі архітектури

Сукупність функціональних, конструктивних й естетичних
історичних особливостей.

Стиль архітектури.

Найбільш відомі:

 • романський;
 • готичний;
 • Відродження (доба Ренесансу);
 • стиль бароко;
 • архітектура класицизму;
 • епоха рококо;
 • ампір;
 • модерн;
 • конструктивізм;
 • функціоналізм;
 • бруталізм.

Стилі архітектури. Назви здебільшого походять від історичних періодів (наприклад: стиль староєгипетської архітектури, старогрецької, староримської), від назви історичної доби (приміром, Відродження), від політичних формацій (ампір, що дістав поширення за часів наполеонівської імперії) або навіть і від імен правителів (Людовіка XIV).

 

Жанри мистецтва

Історичні явища у зручному форматі —
можете
придбати книжки.

Мистецтва жанри.

Залежно від тематики, сюжетів, об'єктів відображення визначають: портрет — зображення певної особи, пейзаж — краєвиду, натюрморт — предметів, квітів, битої дичини, історичний — подій минулого, батальний — військових сцен, побутовий — сцен з народного життя, анімалістичний — тварин, релігійний — богів, міфологічний — героїв міфів, алегоричний — постатей, що уособлюють загальне поняття. Маленькі за розмірами малярські витвори називаються мініатюри.

Жанри мистецтва. Кожен з названих, в свою чергу, поділяється на дрібніші підвиди. Портрет буває історичний (діячі минулого), портрет-тип (збірний образ), автопортрет, костюмований (людина у вигляді персонажу), релігійний (донаторський або ктиторський — зображена особа розміщувалася на спонсорованій нею вівтарній іконі). Може бути парадний (в повний зріст) і камерний (поясне, погрудне, поплічне зображення). Відгалуження пейзажу — марина (відтворення морського краєвиду), міський (підвиди: індустріальний, ведута), сільський. Можуть бути камерними і панорамними картинами; на пейзажах-картинах відтворювали природу, пори року. Натюрморт-картина ділиться на квітковий, з фруктами (постановки з фруктовими складовими були популярні серед послідовників Караваджо), "вчений" ("суєта суєт", латиною "memento mori"); крім станкових речей, натюрмортні зображення продукували на мозаїках, стінописі.

 

"Стилі картин"

Означення, під яким розуміють жанри малярства (живопису). У фахових працях фраза "стилі картин", звісно, не зустрічається, проте досить часто вживається на різноманітних інтернет-форумах. Фраза характерна для висловлювань людей, що цікавляться образотворчістю, але досі приділяли мало уваги глибшому ознайомленню з нею. Загалом "стилі картин" — досить популярний запит у всесвітній мережі. Він означає, що образотворення викликає стійкий інтерес серед суспільства, але поки що недостатній, щоб люди почали користуватися правильною термінологією. Отже, потрібно провадити роз'яснювальну роботу, що і зроблено на нашому сайті.

Про жанри мистецтва (образотворчого) — "стилі картин" — йдеться у попередньому пункті.
Див. також
загальний опис навчального посібника.

 

Мистецтво Єгипту

Цікавитеся образотворчою історією —
варто
купити видання.

Єгипту.

Визначний вклад у культурний розвиток Середземномор'я внесли Єгипет і Греція. Учасниками процесу були Стародавній Схід, Рим і Візантія. Завершують огляд середземноморської і європейської спадщини романський і готичний період. Відродженню і подальшому плину присвячений другий конспект: доба архітектури бароко, європейська епоха класицизму, стиль рококо й імпресіонізм, модерн.

 

Детально: Мистецтво Єгипту

Стародавня єгипетська архітектура відзначалася грандіозністю. За Давнього царства збудовано ансамбль пірамід у Гізі, за Нового — величезні храмові комплекси Карнаку і Луксору. Скульптурні й малярські композиції визначалися будівничими об'ємами. Образотворчість базувалася на релігійних уявленнях і мала умовний характер. Протягом сторіч трималися суворі канони. Рельєфи й стінописи призначалися для прославлення фараонів і аристократів, оповідали про їх діяльність. Фараонів відтворювали пропорційно завеликими, вельмож зображували значно меншими, простих людей — мізерними. В рельєфах і настінних малюваннях все чітко, умовно й графічно. Дотримували локальні фарбові площини й плями. Подібний спосіб декорування супроводжує єгипетські статуетки з фаянсу, інші художні види.

 

Мистецтво Греції

Давня грецька скульптура і будівництво храмів
свого найбільшого розквіту сягають у добу класики.

Мова мистецтва, види.

Стародавня Греція поєднала в собі егейську цивілізацію, грецьку архаїку і класику. Її безпосереднім культурним продовженням став еллінізм, що поширив давньогрецькі здобутки далеко за межі території проживання еллінів. Сучасні європейські цінності беруть початок із античної демократії, філософії і культури, закладених у часи Фідія і Праксітеля.

Докладніше: Мистецтво Давньої Греції

 

Романський стиль

Архітектура мала важкі форми
і відзначалася значною масивністю.

Готичний.

У Візантії все було суворо регламентовано столичною школою, натомість для романських пам'яток при їхній єдності не виключалася ряснота місцевих шкіл. Романський стиль визначала архітектура. Феодальні замки мали могутні стіни з вежами, масивними колонами, заглибленими в мури порталами. Монастирські комплекси носили фортечний характер. Міста оточувалися мурами і вежами. Внаслідок щільності міської забудови зростає кількість поверхів будинків (до 5–6). У церковному будівництві поширився храм типу базиліки, що був хрестоподібним у плані.

У візантійських церквах скульптура відсутня (оскільки асоціювалася з язичництвом), а у романських храмах пластика, навпаки, декорувала не лише інтер'єр, а й вкривала зовнішні стіни. Храм нагадує кам'яний манускрипт, де закарбована душа Середньовіччя. На капітелях, на вікнах, підніжках колон, на рельєфах стін і дверних просвітів гніздяться кентаври, леви, напівящірки-напівптахи, різні химери. Ці істоти виникають із орнаментального різьблення, інколи змішуються з компанією святих. Ці образи прийшли у романську скульптуру з давніх культів, зі звіриного епосу, малюнків до казок і пісень. У малярстві зображення були площинними, фігури групувалися відокремлено, обводилися товстим темним контуром й розмальовувалися локальними барвами. Багато уваги приділялося орнаментації рукописів, книжковій мініатюрі.

 

Готичний стиль

Архітектура займала провідне місце у готиці. Це час квітучих торгових і ремісничих міст, що завоювали незалежність у рамках феодального суспільства. Для будівництва соборів була створена нова конструктивна схема, котра давала змогу збільшувати висоту будівель. У готиці головним є поривання вгору, до неба, у безкінечність. Все у вертикальнім пориві — відсутність горизонтальних ліній, все у русі — відсутність спокійних інертних мас, всі співвідношення видовжені, будівельні маси доведені до мінімуму. Стін немає, вони замінюються вузькими, видовженими по вертикалі вікнами. На відміну від чітких романських абрисів, готичний собор вирізняється асиметричністю і неоднорідністю. Кожен фасад собору індивідуальний.

Готичні собори заповнені масою скульптур (у Шартському соборі їх близько 10 тисяч, у Реймському — понад 3200). Вони займають портали, колони, покрівлі, карнизи, знаходяться на східцях, на водогінних трубах, під склепінням капел. Собор убрав у себе цілий світ середньовічного міста. Навіть сьогодні, паризький собор Нотр-Дам панує над містом, перед його величним злетом відходять на другий план взірці архітектури стилю бароко, епохи класицизму, доби ампіру. Можна уявити собі, яким він був у часи, коли не мав суперників. Фреску візантійського типу в готичних соборах замінено на вітраж. Вітражі складалися з кусків кольорового скла, поєднаних між собою смугами олова. Тримається вітраж на залізній арматурі, що вмонтована у кам'яні рами стін собору. Видатну роль відіграло оформлення рукописних книжок з мініатюрами. Декоративно-ужиткова (прикладна) готика відзначається майстерністю й витонченістю смаку.

 

Книга

"Стиль картин".

Друкарська інформація у спільному описі — купити.

 

Зміст

Мова, види.

 

Ілюстрації

Види образотворчого мистецтва, стилі.

Картин художні жанри.

Мова, види мистецтва.

Архітектури стилі, картини.

 

Знайти

Посібник представлено в електронних і оффлайн каталогах бібліотек держави (Київ, Харків, Львів, Миколаїв, Теребовля, Полтава, Гадяч, Опішне, Миргород). Просто введіть в пошуковий рядок Google чи Яндексу слова "Ханко — Лекції з історії мистецтва" і знайдіть його в бібліотеці вашого міста. Або придбайте на нашому сайті.

Лекційні витяги й цитати поширилися на студентських ресурсах, базах рефератів. На сайті studentus (com) 30 травня 2008 р. виставлена курсова робота, присвячена композиційним особливостям ансамблю Афінського акрополю. Курсова написана студентом, котрий навчався у НАОМА (Київ), обсяг 34 сторінки. В списку використаних джерел 13 позицій, з них 3 позиції відведено лекційним джерелам. Ця ж курсова продається на веб-ресурсі diplomnik (org).

На studentus є реферат про архітектуру й скульптуру Стародавнього Риму (виставлено 4 жовтня 2006 р.). Реферат надійшов з КНУКМ (Київ), має 18 сторінок. У списку використаних джерел шість найменувань, зокрема лекційний конспект. Студентська молодь одразу реагує на появу корисної книжки: в серпні 2006 р. вона тільки почала поширюватися по київських бібліотеках, а вже через місяць, у вересні щойно знайдені тексти йдуть на реферати.

 

Купити книги

Зацікавилися лекціями? Придбайте їх.

Підручник з образотворчого мистецтва.

Наявність: є у продажу.

Ціна (5 зшитків) — 200 грн.

Для купівлі пишіть: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Книги купити.

 

Нагору