Малюнки, мистецтво української скульптури (фото)

Видавалася двічі:
2006 р. — представницьке видання (суперобкладинка, тиснення золотом);
2007 р. — демократичне (звичайна палітурка).

Підгора В., Ханко О. Камінний спалах. — 2 вид. — К., 2006—2007.

Монографія присвячена творчості професора КДІДПМД Петра Печорного. Добре ілюстрована, містить багато образотворчого матеріалу, який може стати в нагоді студентам — майбутнім скульпторам, графікам, представникам декоративно-ужиткового (прикладного) мистецтва.

Для мистецтвознавців, художників, студентів.
Наукове видання.

 

Малюнки олівцем, рисунки

Українські малюнки

Скульптура фото

Мистецтво скульптури

Книга

 

Малюнки олівцем

Художник користується цією технікою зі студентських літ; їй присвячено
і перший відгук викладача Євгена Святського "Мастер наброска" (1957).

"Портрет Людочки" (1965, вугільний олівець) малювався за допомогою лінії і розтушовки. В іншому (1964) олівцевому портреті тонким світлотіньовим моделюванням передано поривний стан юнки "на злеті". З часом від гострої графічності відбувається перехід до соковитості, до мальовничого поєднання контуру, світлотіні і штриха (по формі), з залученням у колірну характеристику цілого — кольору основи. Таким є створений м'яким цанговим олівцем "Автопортрет" (1976). До 1978 р. належить стилізоване зображення із двома птахами і левом з хвостом, що проростає квіткою. Це декоративна мистецька річ.

Малюнки олівцем. Він ніколи не розлучається з олівцем і блокнотом. Чи то потрісканий і закіптюжений тиньк, чи зістарена, зачовгана дошка, крило птаха, листя рослини, кору дерев — він у всьому вбачає образ. Замальовує. У майстерні опрацьовує. В одному випадку його зацікавлює в побаченому ритм, в іншому — пластика, ще в іншому — поєднання плям, конструкція, колір. Творить лінійні й пластичні ритми, площини і сфери. Динамічно зіставляє горизонталі й вертикалі, прямі лінії й дуги, темне й світле.

 

Українські малюнки

Рух є особливістю художньої мови цих акварелей.

У техніці акварелі створено понад сто робіт. Сучасність твору постає у творенні форми, найчастіше експресіоністичної. Зіставленням масштабних співвідношень форм дія інколи розгортається ніби в кількох планах, дає вихід погляду глядача ніби в інший простір, до інших сфер (наприклад, сполучаючи символіку земну з символами небесними). Рух є особливістю мови акварелей. А рух, динаміка, гострота відчуттів, експресивність та ірраціональне, непоясненна таїна казковості, притаманні йому, — одні з головних домінант сучасності.

Українські малюнки. Корпусна, багатошарова акварель дає густий, насичений колір. За всієї рухливості форми художнику властиве монументальне бачення композиції, виявлене не лише в її лінійній та пластичній конструкціях, але й у колірній побудові. Часто зображення утримує або велика лінійно-площинна форма, або велика однорідна колірна пляма, на якій розгортається вся гама барв твору і вона виглядає єдино знайденою, цілісною і промовистою. Невеликі за розміром акварелі можна хоч зараз збільшувати, щоб перенести або як розпис на стіни, або щоб виткати килим чи гобелен. Декоративне малярство (живопис) набуває синтетичного характеру.

В студентські роки він уважно вивчав види образотворчого мистецтва, художні стилі, жанри картин, скульптурні тонкощі. Приваблювала історія Єгипту, гончарні амфори Греції і еллінізм, романський і готичний стилі, Відродження, стиль бароко і доба класицизму, епоха рококо й стиль модерн. Також цікавила Трипілля, культура скіфів (тонка пластика скіфської пекторалі), художня культура Київської Русі й українське бароко, картини Тараса Шевченка-художника.

Характерними для мистця є ілюстрації до казок, творів Тараса Шевченка, тема трипільської культури. Мотив казки наскрізно проходить через його творчість (одна зі статей В. Підгори про нього так і називається — "Історія і казка"). Це казкові ілюстрації, керамічні роботи на тему казок. Великі ескізи тарелів ілюструють твори Тараса Шевченка.

 

Малюнок козака

Улюблений фольклорний сюжет акварельних малюнків — "Козак Мамай".

Постать козака Мамая вписана у сферичні форми, як символи Всесвіту. Залишаючи образ козака епічно величним, представницьким, у тій типовій позі з підібганими і схрещеними ногами, автор вводить у композицію захисну божественну силу Покрови ("Бережіть Україну", 2000). У своїй композиції небесного птаха робить дотичним до самого Неба... Лишається звична козацька атрибутика — вбрання, зброя, кобза (бандура) та люлька, посуд, кінь і дуб.

Малюнок козака. Інколи образ психологізується. Козак Мамай ніби вступає у прямий контакт з глядачем. Іде діалог "віч-на-віч". Козацьке обличчя набуває певних рис пластичної конкретності, визначеної портретності. І саме це вирішує образ. Робить його мужнім, сильним, вольовим. Не випадково козака часто одягнуто у вбрання бордового кольору, підкреслюючи царську значимість символу. Не забуваючи при тому, що червоний завжди є виразником напруги стану.

Відлунням сьогоденної запеклої боротьби ідей постає оточення постаті героя, як каже автор, "різними звірюками". Вони надто активні. Не допускають на коня сісти... Постійно вимальовуючи той образ, якого козак у пісні називає "сивий коник — то мій брат", він, як творець, не оминає і Пегаса як символа поезії. Зіставляючи з конем козацьким, вияскравлює поетичний, пісенний образ степового гриваня. Крилатий Пегас наближений до неба, до світла, до Сонця, і постає перед нами з сонячними крилами.

Даючи своє бачення козака Мамая, він вводить нове і в колірні його параметри: часто застосовує полиски золотистого, вохристі площини як символи Сонця, волі, неба. При цьому тонкість відчуття кольору така, що його з повним правом можна назвати талановитим колористом. Головне, що в його композиціях немає випадковості, все продумане. Багатошарова техніка акварелі дає можливість досягати бажаного результату.

 

Малюнок дерева, пейзаж

Пейзажі й натюрморти Печорного створено у техніці пастелі. Більшість виконані французькою пастеллю "Раndа", яка, на відміну від наших сухих твердих "олівців", чи чеської "Gіосоndа", — є восковою, ніби масляною. Треба бути дуже уважним. Перетемнивши зображення, — належно його не висвітлиш, оскільки перекривати нанесений колір майже неможливо. Тому колір має лягати на чистий папір.

Малюнок пейзаж. Пастель — і колірна, в ній відчувається мазок, але домінує тут штрих. Потрібно бути рисувальником. Художник працює на двох видах паперу — білому та тонованому, сірому. У пастелі "На околиці Лубен" (1997) відтворено стан похмурого, сірого дня, тому обрано сірий папір. Все одразу набуло необхідного монохромного тону, а здається, що площина в приглушеній мальовничій гамі написана кольором. Ця пастель наскрізь перейнята синім (кобальтом), який дає легкість, повітряність. "Єдина клуня на селі" (1997) намальована на білому папері. Тоді саме вдарило сонечко і завдяки обраній світлій основі, а також переважанню зеленкувато-жовтого кольору (село потопає в зелені) — все в аркуші засвітилося. Пастель світиться також завдяки незафарбованим "крапелинам" білого паперу. Поверхня аркуша — жива, рухлива, тремтлива.

Дерева малюнок. У "Казкових деревах" (1997) ефект контрасту теплої і холодної колірних гам, графічне переплетіння гілок і стовбурів перетворює осінній пейзаж на потаємне казкове видиво. Епічним розмахом позначено пейзажну панораму в "Розмові" (1997). У натюрморті "Соняшники" (1998) імпонує гармонія колірних контрастів, гра світлотіні, сяйливість сонячної барви.

 

Скульптура фото

Монументальні скульптурні творіння складні, висотні, багатоступінчасті й чималі за розмірами. Серед п'ятнадцяти одиниць для Київського телецентру (1993—1994) "Лель" та "Берегиня" обсягом півтора на два метри, "Дзвіниця" та "Трійця" — заввишки два метри, "Весна" і "Рожаниця" — два з половиною метри, а "Древо життя" — сягає трьох метрів...

Скульптура фото. Художник добре знає кераміку як скульптурний матеріал. Замолоду працював на керамічних підприємствах — Городницькому фарфоровому заводі, Українському науково-дослідному інституті кераміки і скла (завідувач лабораторією). На художніх підприємствах також мав справу з керамікою — теракотою, шамотом, порцеляною (фарфором), фаянсом — УТОПІК, творчо-виробниче об'єднання "Художник". Завше охоче знайомиться з класичними зразками старого гончарства, кахлями, античною спадщиною (амфори, вазопис). Форму амфори вважає досконалою, й інколи вводить її у власний мистецький світ, по-своєму інтерпретуючи.

 

Мистецтво скульптури

Монументальність декоративного скульптурного твору — досягнення кераміста.

Зі свого досвіду, будучи професором, завідувачем кафедрою КДІДПМД, Петро Печорний вважає, що рисунок є основою творчого процесу. Переконаний, що пошуки в рисунку — для скульптора, кераміста — обов'язкові. Його рисунки до керамічних скульптурних композицій часто стають добротними станковими творами.

Мистецтво скульптури. В композиції "Сила життя" (1980) показано сферу, яка уярмлює живі пагони, та вони пробивають її і вириваються назовні! Вириваються плодами, наче маківками, всередині яких сотні живодайних зерняток, що проростуть новими пагонами. Силу життя не замуруєш — говорить мистець. У декоративному панно "Древо життя" (1985) у трьох об'ємах мистець явив таке багатство органічних і фантастичних форм, що ці стовбури, пророслі дивосвітом, здаються райськими деревами безсмертя — вічним проростанням, достиганням і розквітом.

Того ж 1985 р. постає пласт "Корабель щастя", де стилізований борт корабля об'єднує як однодумців-побратимів — і звірів, і тварин, і птахів, і казку, й реальність... З якою щиросердою усмішкою, як легко й невимушено говорить про високі матерії художник у, як виявилося, зовсім не легковажному, а справді розумному, ба, мудрому декоративному мистецтві! Вірніше — монументально-декоративному.

Та світ побудований інакше. Заклики до єднання — вони, звичайно, мають звучати вічно (невипадково через усю творчість проходять вази з гаслами — "Пісня миру", "Світові — мир"), але реалії такі, що мир завжди зіставлений з агресією. В яких образах можна було передати абстрактні поняття миру й агресії? Те, що донесла нам фольклорна традиція, заснована на реаліях природи, в якій полярними є, наприклад, характери риб-антиподів (карася і щуки, скажімо) — розвивається досить оригінально: він ліпить дві "Космічні Риби" (1986) , одна з яких — вся у пагонах росту, в квітах і птахах, інша ж — з роззявленою хижою зубатою пащекою та всілякими військовими "прибамбасами"... Цікаво, що там, у "Мирі" — трубчасті символи — наче живі стебла рослин, мов капіляри й своєрідні органні злети музики, а в "Агресії" труби — це стволи кулеметів і гармат, перископи підводних човнів.

Його твори досягають синтетичного рівня. А синтез — це, певне, найвище мистецьке досягнення.

Текст за матеріалами
монографії "Камінний спалах"

 

Книга

 1. Перше видання:
  Підгора Володимир, Ханко Остап. Камінний спалах. Петро Печорний. Кераміка i графіка / Володимир Підгора, Остап Ханко. — K. : Видавець Остап Ханко, 2006. — 316 c. : іл. — ISBN 966–2922–09–1.
 2. Друге видання:
  Те саме. — 2-е вид. — К., 2007. — 304 c. : іл. — ISBN 966–2922–09–1.

 

"Сходження" Є. Святський, В. Давиденко, Т. Головко, Н. Крутенко, І. Перцов, О. Роготченко, С. Сулименко.
Віншування В. Данилейко, І. Донич, Б. Іваненко, В. Костюк, Н. Костюк, М. Куницька, Ю. Силантьєв.

 

 1. Перше видання:
  Ламінована суперобкладинка, тверда палітурка (товщина картону 3 мм; покриття баладек), тиснення золотом. Розмір палітурки 25,8х21,6 см. Товщина корінця 26 мм. Формат 84х108 1/16. Офісний папір. Цифровий друк. Ум. друк. арк. 33,18. Наклад 150 прим.
  Власна цифрова друкарня видавництва.
 2. Друге видання:
  Тверда палітурка (товщина картону 1,5 мм; ламінація). Розмір палітурки 26,6х20,9 см. Товщина корінця 24 мм. Формат 84х108 1/16. Офсетний папір. Офсетний друк. Ум. друк. арк. 31,92. Наклад 500 прим.
  ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф" (Київ).

Загальний обсяг 620 с.
Ум. друк. арк. в обох виданнях 65,1.
Загальний наклад 650 прим.

 

Архітектура книги

Пейзажі, дерев малюнки

Скульптури фото

 

Зміст книги

Остап Ханко. Заспів книжкових досліджень
Микола Яковлєв. У народному ключі
Микола Кагарлицький. Із глибин тисячоліть
Дмитро Янко. Народжені уявою маестро
Біографія
Хронологія
Петро Печорний. Спогади

Погляд з вершини

Горнило творчого буття (твори кераміки)

Ідучи незвіданими стежками
Етноідеали козацтва (порцеляна)
Звитяжні образи билин (фаянс)
Прорости Трипілля (майоліка)
Монументальність древніх (шамотна пластика)
Закоріненість у традицію

Широчінь таланту (графіка)

Мелодика ліній і плям
Ладовість Всесвіту (туш-перо)
Світославні ідеї буття (олівець, фломастер)
Одухотворена життєдайність Світу (акварель)
В суголосності з природою (пастель)
Багатогранність графіки

Універсалізм творення

Додатки

Сходження (підбірка оглядів)
Шанувальники (витяги з відгуків)
Віншування (поезії)
Книгографія
Основні твори мистця
Перелік виставок
Музеї України, де зберігаються твори
Реєстр ілюстрацій
Умовні скорочення
Космографічний і географічний покажчик
Родовий, іменний покажчик
Видавець Остап Ханко /інформація/

 

Презентації, відзнака, рецензії книги

Презентації

17 травня 2007 у актовій залі КДІДПМД ім. М. Бойчука відбулася презентація українській громадськості альбому творів художника і монографії "Камінний спалах". Серед кількасот присутніх було багато студентської молоді, колег, керівництво інституту, представники київської преси, Українського фонду культури, НАОМА та АМУ, співробітники посольств.

До презентації "Камінного спалаху" видавництво надрукувало запрошення у вигляді 4-сторінкової брошури з обкладинкою (обкладинка повноколірна, офсетний друк, ламінація; вкладка — цифровий друк). Наклад запрошень 120 прим., з них 28 персональних і 92 універсальних. Кожне персональне запрошення друкувалося лише в 1 примірнику — для конкретної особи. Персональні запрошення виготовлено для Б. Олійника, О. Федорука, С. Білоконя, М. Селівачова, В. Перевальського та ін.

26 липня 2007 р. відбулася друга презентація у Центральному будинку художника. Запросили вище керівництво НСХУ, колег, представників АМУ, спілчанського журналу.

 

Відзнака книги

Гончарство, кераміка — фарфор-фаянс (порцеляна), амфори і кахлі гончарів України; ілюстрації до творів Тараса Шевченка, картини

Видавець отримав І місце в номінації "Краща публікація документальних матеріалів" III Національного конкурсу "КеГоКе-2009".

 

Рецензії книги

Стаття Володимира Онищенка "Його роки — багатство наше" з'явилася в київському тижневику "Шлях перемоги" (2007. 20 черв. Ч. 25 /2766/. С. 9). Репродуковано обкладинку. Повний номер газети (12 с.) є в інтернет-архіві тижневика:
ukrnationalism (org) — 2507.pdf.

Друга стаття В. Онищенка "Голос глибокий і дужий" вийшла в міністерському тижневику "Культура і життя" (К., 2008. 4 черв.). Опис публікації вміщено у поточному бібліографічному списку праць, який видає парламентська бібліотека (К., 2008; вип. 6, позиція 118). Випуск 6 можна завантажити у форматі doc на сайті Міністерства культури — mincult (kmu) (gov). Перегляд на govuadocs (com).

Рецензія Марини Дроботюк, третя в часі, опублікована в журналі "Образотворче мистецтво" (Київ). Сторінкова стаття (2009. № 3. С. 145). Почергово оглянуто головні розділи. В "ОМ" обкладинку відтворено в кольорі.

Четверта рецензія керамолога Олени Щербань побачила світ у "БУГ" (науковий щорічник; Опішне, 2010. Вип. 8, про видання 2006 р.). Стаття на трьох сторінках (с. 157—159), репродуковано обкладинку. Анотація статті є на блозі О. Щербань — olenasunny на blogspot (com), перелік праць, поз. 116. Повний текст рецензії на сайті Інституту керамології:
ceramology-inst (gov) (ua) — hanko2011.

У цьому ж восьмому випуску "Бібліографії українського гончарства" подано бібліографічний опис і розгорнуту анотацію на півсторінки (с. 68). У реєстрі набутків Гончарської книгозбірні України відтворено обкладинку (с. 242). Випуск "БУГ" у електронному вигляді є на англомовному сайті issuu (com) (користувач yuriy gerasimenko).

 

Радіопередачі

У вересні 2007 р. монографія була представлена слухачам у 30-хвилинній передачі "Радіопрезентації" на Третьому каналі українського радіо "Культура" (входить до Національної радіокомпанії України). Ведучий Василь Марусик. Гості передачі: Петро Печорний (художник), Остап Ханко (автор монографії), Остап Гавриш (відомий композитор). В прямому ефірі обговорювали книжкові аспекти, відповідали на запитання радіослухачів.

Повернення до прямого радіоефіру відбулося 18 березня 2009 р. завдяки наполегливості ведучого В. Марусика і зацікавленості українських слухачів. Цього разу гостями передачі "Радіопрезентації" на Третьому каналі були П. Печорний та О. Ханко.

 

Знайти книгу

Монографія представлена в електронних і оффлайн каталогах бібліотек України (Київ, Черкаси, Суми, Острог, Полтава, Опішне) — просто введіть в пошуковий рядок Google чи Яндексу назву "Камінний спалах" і знайдіть книжку в бібліотеці вашого міста. Або придбайте персональний примірник на нашому сайті.

Бібліографічний опис "Камінного спалаху" подано на українських і російських ресурсах. Приміром, на сайті studentus (com), інтернет-бібліотеці lib (znate), файлообміннику uadocs (exdat) (com). Є опис і в друкованій періодиці. Скажімо, у інформаційному бюлетні, виданому бібліотекою КНУКІМ про надходження до фондів за 1-е півріччя 2013 р. (К., 2013, у реєстрі позиція 152). Бюлетень можна завантажити на сайті цього закладу — knukim (edu).

 

Купити книгу

Наявність: тираж розповсюджено.

Можна виготовити додатковий примірник (ручна робота).
Відмінність від тиражу: м'яка обкладинка.
Виготовлення примірника 170 грн.

Можна виготовити відбиток 20 с. книги. Підбір сторінок за замовленням.
Виготовлення відбитка 40 грн.

 

Художній розвиток мистецтва графіки — ужиткова мова Пейзажі картин природи; натюрморт (живопис)

 

Нагору

Сподобалася стаття? Поділіться з друзями!